Cnc

CNC


Se vad vi kan göra

Trapptillverkning


Används vid trapptillverkning.


Trä


tillverkning av olika träprodukter

Plast


Fräsning av olika plaster.

Luckor


Fräsning och borrning av luckor.


Skåp


Tillverkning av skåpstommar.